Project Description

Gheorghe Terescenco

1977

Aşezat chiar în preajma apei, „Narcis” al lui Gheorghe Turcu a rămas să se privească mereu în oglinda fluviului, încântând prin puritatea şi geometria formelor, integrate armonios în peisajul natural. Tiberiu Benţe şi Ernest Kasnovschi au realizat compoziţii de mari dimensiuni, primul dând curs unei fantezii debordante („Spaţiu de joc vegetal”), al doilea apelând la rigoarea geometriei („Valul şi vântul”), aşa cum procedează de altfel şi Nicolae Şaptefraţi („Fisiune”). Cu „Zidirea” de la Galaţi, Liviu Russu îşi continuă ciclul său bazat pe mitul jertfei pentru creaţie, ilustrat artistic la noi prin legenda Meşterului Manole. Doar materialul e altul. Marian Zidaru cultivă motivul biblic („Cetatea”, aflată în curtea Facultăţii de Mecanică), în timp ce Constantin Şevţov ne aminteşte de pantoful Cenuşăresei din basme („Condur”), iar Darie Dup face să ne gândim la lumea circului („Pasul acrobatului”). Mircea Roman închipuie un trunchi răsturnat de piramidă, din care se desprinde o pereche de tălpi umane („Piramidă ucisă”). La Elöd Kocsis elementele modulare dau lucrării un aer baroc („Capriciile ielelor”), Aurel Vlad transpune cu mijloacele sculpturii o coridă cu final.

dramatic („Taurul Roşu), Gheorghe Marcu aşează plăcile plane metalice pe 12 piramide încercând să sugereze „cina cea de taină”(„Lecţia de odihnă”, Grădina Publică). Tot la piramide, montate astfel încât să ia forma clepsidrei, apelează artistul şi-n lucrarea sa din 1997, intitulată „Doisprezece”. Napoleon Tiron, născut pe meleagurile noastre, în comuna Rediu, într-o lucrare de mari dimensiuni, alcătuită din trei moduli rectangulari, înclinaţi într-o parte, plasaţi simetric în spaţiu şi sudaţi între ei, vopsiţi în verde intens, sugerează mişcarea valurilor apei („Valuri sarmatice”).

Doresti organizarea Taberelor de Sculptura  in Metal, pe viitor ?